cho minh hỏi chút. bản dev này có p dựa trên bản rom 6.7.10 hay bản 6.6.5. miui_mi3wmi4wglobal_5.9.16_3d0788335a_4.4.zip