huynh đệ có cách nào giúp m bỏ root trên rom dev 5.9.17 k ạ. m đang chơi chiến cơ huyền thoại nhưng k thách đấu dc vì máy đã root. nhưng cũng k muốn up lại rom stabel