1: mình muốn tải các bản room fast boot ngoài 2 bản 6.7.1 và 5.9.16 cho mi4 thì có không?
2: giả sử mình muốn fast boot bản room 5.9.24 thì làm thế nào?
mong nhận được câu trả lời sớm!