e dg ở 6.7.1.0 pin cùi quá. giờ muốn xuống. bản nào ngon vậy ạ

gửi từ mi 4w của tôi bằng cách sử dụng tapatalk