em mới dùng mi4,chỉ giáo dùm em nên dùng rom j cho mi4,em quan trọng pin lắm ạ!!