[img]data/attachments/3/3300-d7ddd1842727f12b5a3e8f60592bb530.jpg[/img][img]data/attachments/3/3301-0d46c17dabef61e4ea1c8b44e6c70ab6.jpg[/img]


hôm qua nó tự nhiên dở chứng như vậy ko pik xử lí ạ. chỉ có mình ứng dụng đó bị vậy thui. em xài rom gốc 6.7.5.0 tại ko có pc để up rom tv nên xài đỡ vậy