em đang sử dụng lg g2 dcm chạy rom 5.9.25...tình hình là máy e cảm biến tiệm cận k hoạt động trong cài đặt cuộc gọi đã bật rồi...chạy rom khác thì vẫn hoạt động bình thường!!! có ai bít cách khắc phục chỉ e với!!!..