trước dùng v6 vẫn chia sẻ kết nối wifi direct cho xài wifi

[img]http://********/forum/attachments/screenshot_com-android-settings_2015-10-02-01-12-03-png.2989/[/img][img]http://********/forum/attachments/screenshot_com-android-settings_2015-10-02-01-15-02-png.2990/[/img]

dc,h chỉ chia sẻ đc 3g thôi, mong add giúp đỡ.