bác nào biết chỉnh nút thì giúp e với, e chơi fifa 15 thì nút sút với chuyền bổng bị ngược