như tiêu đề. bác nào có file apk cho em xin với ạ. chứ cái mikey trên trang chủ của mi toàn tiếng tàu kô ạ