ai giúp mình đi được không nè. máy mình sao để qua đêm thì mởmởg sim vina không lên nhưng sim viettel thi binh thuog đó. fai vào chọn là ưu tiên lte hoặc 3g thi moi co sóng đó. mong các bạn chỉ giúp với chỉ hơi bat tiện ti thôi hà. cảm ơn các bạn