mi4 ko có sẵn chỉnh âm lượng lúc nghe à. mình cứ fai bấm mãi phím cứng sợ nó mãu nhão @@