pà kon cho hỏi vì sao miui lại tạo file .tcookieid sau mõi lần cập nhật vào bộ nhớ trong và sdcard không, nó dùng cho mục đích gì