mình đang sài em mi 2sc 16g cài rom miui_mi2global_v6.6.1.0.lxamicf_c5c9879165_5.0 đã có tiếng việt nhưng không sao kiểm tra được tài khoản xin được trợ giúp. mình dùng mạng mobifone. cảm ơn