tình hình là hôm nay sao khi đổi theme và thấy không ưng thì quay lại theme củ thế là không khóa đc ứng dụng nữa, khi vào cài đặt khóa ứng dụng tắt xong bật lại thì khóa đc xong tắt ứng dụng khóa lại thì không khóa đc nữa, ai biết giúp với ạ