mình cài cái này repartition_mi3w_mi4w_1_2gb nên còn 1 phân vùng thôi u