máy mi4 của mình sao quay video xong không xem dc cai video vừa quay . dùng phần mềm để quay cũng vậy luôn . ai biết bị lỗi gì giúp với .