h e mới để ý tờ hd kèm theo có cái mã code quét thì nó cho lên 1 trang web toàn tiếng tung của e k pk làm gì hết, mog các bác cho e ? cái đó để làm j z