[img]data/attachments/1/1084-9dd8a9652db6df93a3cf50874abdea25.jpg[/img][img]data/attachments/1/1085-a1fe01de08208270707fc2e2930572fa.jpg[/img]

của mình đây. rom global v6.4.2.0 đã tweak nên ko muốn update chờ miui 7 xem thế nào đã...