mình thích cái theme như hình trong kho theme mình tìm không có. mặc dù mình đã cài bản dev 5.8.13