mình xem trên mạng thây bảo root máy rồi tải ppp widget mà bật ppp widget lên mình không thấy máy hiện gì cả.ai làm ơn giúp với