bác nào chỉ cách e phát wifi từ laptop mà mi4 bắt được với e tìm mãi mà không dc,