tình hình là em sắp sang tq chơi dăm bữa. bác nào biết cách chỉ giùm em cách mua hàng xiaomi chính hãng (đặt mua , thanh toán,.....) với!!!