con mi4 của mình sao chụp hình mất âm thanh luôn rồi nhỉ dù có bật âm? mình đang dùng ron dev