Sử dụng máy chấm công là việc phổ biến ở các công ty doanh nghiệp hiện nay ,bởi cách sử dụng đơn giản mà hiệu quả cao.
Một hệ thống máy chấm công rất đơn giản , chỉ bao gồm thiết bị đầu đọc vân tay hoặc khuôn mặt và máy tính có cài đặt phần mềm chấm công để kết nối và xử lý dữ liệu chấm công của nhân viên.
Máy châm công vân tay Ronald Jack X928C có khả năng quản lý 3000 vân tay +thẻ , dung lượng chấm công 100.000 bản ghi giúp quản lý được nhiều nhân viên hơn .
Kết hợp sử dụng vân tay , thẻ cảm ứng
Khả năng bảo mật cao ,không chấm hộ được
Phần mềm chấm công tiếng Việt ,đầy đủ tính năng ,dễ dang sử dụng ,xuất và in báo cáo cho việc tính lương