Trích dẫn Gửi bởi nhật ngô
2 sim 1 micro 1 nano. nếu xài thẻ nhớ thì bỏ vào ô nano sim nên chỉ còn 1 sim.
đang phân vân giữa rmn2 với con này
thế này mới khoái này! có khi đổi gió cái nhở? ^_^