(GDVN) - Thông tư 30 mở ra một hướng đi mới phù hợp với giáo dục tiểu học bên cạnh đó cần quán triệt 1 số vấn đề để hướng tới một nền giáo dục đương đại và nhân văn.

LTS: Thêm 1 niên học mà hệ thống giáo dục cả nước vận dụng Thông tư 30 của Bộ GD&ĐT về việc giám định học sinh tiểu học sắp qua.

========> Link về nguồn gia sư: thuê gia sư

Nhằm giúp thầy cô giáo thực hiện tốt Thông tư 30/2014/TT- BGDĐT của Bộ GD&ĐT về đánh giá học sinh tiểu học thì theo tôi cần tiếp diễn quán triệt đến cán bộ, người dạy học một số vấn đề sau:

trước tiên, về nhận thức:

Các Phòng GD&ĐT cần tiếp tục chỉ đạo các trường công ty sinh hoạt kỹ thuật trường, cụm trường để giúp giáo viên tăng tiến nhận thức những trở ngại mới của Thông tư 30 như:

Về mục đích thẩm định học trò tiểu học theo Thông tư 30:

- thẩm định nhanh nhất để người dạy học điều chỉnh cách dạy, ảnh hưởng hợp lý với mỗi học sinh: Bằng kỷ luật Quan sát hoặc rà soát nhanh, cô giáo có thể nắm bắt được tình hình học tập, rèn luyện của mỗi học sinh qua một hoạt động học tập.

[center !important]một số vấn đề lưu ý trong công đoạn thực hiện Thông tư 30 (Ảnh: tieuhoc.moet.gov.vn)[/center !important]


Từ đó, giáo viên có thể điều chỉnh cách ảnh hưởng tiện cả đôi đường với mỗi đối tượng, giúp mọi học sinh có dịp hoàn thành được nội dung học tập.

người dạy học cần khắc phục sai lầm về nhận thức cho rằng: thẩm định theo Thông tư 30 là chuyển thẩm định bằng điểm sang thẩm định bằng nhận xét. Vì từ đó mà dẫn đến sai trái trong giám định là “quy đổi” điểm số sang nhận xét.

Ví dụ: học trò đạt điểm 9, 10 thì quy thành “Cô khen con” còn ở mức 4,5 điểm thì lại là “Con cần nỗ lực hơn”,…

- Trên cơ sở mục đích trên, giám định theo ý kiến của Thông tư 30 luôn hướng về sự tiến bộ của học trò.

giả thiết thực hiện được các mục đích trên thì giáo dục tiểu học sẽ xa dần lối học khoa cử (học để thi, học để lấy điểm) mà tiệm cận dần mục đích nhân văn hơn, đó là: học để phát triển con người và cô giáo sẽ phải từ bỏ thói quen quyền năng trong giáo dục theo lối ban phát: “Cô cho em 10 điểm”.

Về nội dung đánh giá học trò:

nếu giám định bằng điểm theo cách làm cho trước đây, học trò chỉ được giám định kết quả học, mục đích giáo dục toàn diện ngoài học tập như thể chất, thẩm mỹ, phẩm chất ít được để ý vì không được thẩm định, xếp loại, không đáp ứng Thông tư 30 mở ra 1 hướng đi mới phù hợp với giáo dục tiểu học, phù hợp với quan điểm tiến bộ trong đánh giá của giáo dục tiên tiến: chuyển từ giám định kết quả học sang giám định sự học, giám định để giúp học sinh tiến bộ, vì sự tiến bộ của học trò.

những khó khăn, gặp trắc trở đầu tiên để đổi thay nhận thức, thay đổi lề thói là hiện hữu. Nhưng chẳng hạn cùng hướng tới ích lợi thực của người học, vì 1 nền giáo dục hiện đại và nhân văn, tôi tin giáo viên tôi và các bạn sẽ vượt qua.


Nguồn: Tổng hợp trên mạng