(GDVN) - TS.Nguyễn Tùng Lâm chia sẻ về câu chuyện canh tân quản lí giáo dục tại Việt Nam hiện giờ. Trong bài đăng này, ông sẽ đề cập tới nhóm quản lí và cơ chế.

TS. Nguyễn Tùng Lâm – chủ toạ Hội Tâm lý giáo dục Thành Phố Hà Nội, cho biết trong diễn biến này muốn cách tân cán bộ quản lí giáo dục thì cơ chế quản lí và đội ngũ cán bộ quản lí phải được đồng bộ với nhau, đây là hai khâu phải đi trước 1 bước.

========> Tìm hiểu thêm về gia sư: gia sư giỏi hà nội

Muốn cách tân giáo dục, nhất mực phải đổi thay lực lượng điều hành trướcgiả như giáo dục không có những người chuyên nghiệp trực tiếp thi công những ý tưởng thay đổi tích cực giáo dục ở các nhà trường thì không thành công.

Trước nay tôi và quý khách có quan niệm chủ trương đúng, nhiều hình thức từ cấp trên xuống cấp dưới, cấp dưới rồi đến người dạy học là thành công, điều này không còn đúng với hiện nay.

không thể thiếu hơn, hiện giờ mỗi 1 cấp quản lí phải rõ vị trí, tầm quan trọng của mình, không người nào được làm thay ai. do vậy, việc từ trước đến giờ có sự lẫn lộn trong phân cấp, không rõ trách nhiệm, ngành nghề giáo dục bị kêu nhiều là ở chỗ này.

“Sản phẩm về chính sách thì cấp trên phải chịu nhiệm vụ, chính quyền địa phương phải chịu phận sự, nhưng có bảo đảm giáo dục khiến đến đâu thì chỉ có cấp cơ sở phải chịu trách nhiệm. tính chất giỏi mô tả ở chỗ này” TS. Tùng Lâm cho biết.
[center !important]TS. Nguyễn Tùng Lâm. Ảnh Xuân Trung[/center !important]


Câu chuyện cải cách cán bộ quản lí giáo dục ở đây được phân thành hai vấn đề. nhanh nhất, phải bàn rõ cơ chế quản lí của ngành nghề giáo dục cho tường minh. giả thiết có đội ngũ quản lí chọn lọc mà không có cơ chế phận sự rõ ràng và thẩm định kết quả thì cũng không thành công.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng