máy mình mua ở techone 12 ngày ram 3gb nay đã trải nghiệm xong cần gl máy redmi 3 pro