@******** mình gửi inbox bạn đã nhận dc chưa? mình mới tham gia diễn đàn chưa lâu nên chưa biết mấy :d