yêu cầu: máy đã root.
lý do backup imei: http://bfy.tw/4rhv
sau khi tham khảo phân vùng hệ thống để backup efs/imei của 2 người ae họ hàng là redmi 1s (soc 400) & redmi 2 (soc 410) thì mình đã tìm ra phân vùng cần backup cho redmi 3 (soc 616). :d
lên play tải & cài partitions backup & restore, phần thiết lập chọn định dạng backup là img (chọn cả 3 càng tốt) rồi thực hiện backup các phân vùng quan trọng: ddr, fsc, fsg, modem, modemst1, modemst2.
sau đó vào theo đường dẫn backup, lưu thư mục backup đó ở 1 nơi an toàn để đề phòng bất trắc sau này.
tham khảo dựa theo: http://en.miui.com/thread-78477-1-1.html & http://en.miui.com/thread-114514-1-1.html