Chắc bị sập nguồn nguồn qua.. Bạn thử tháo pin ra và kick nó lên bằng sạc ngoài đi